شما باید اطمینان حاصل کنید که تمام صورتهای مالی شما از ارز گزارشگری استفاده می کنند. ترجمه صورتهای مالی به ارز داخلی با ترجمه صورتهای درآمد آغاز می شود. مطابق با موضوع FASB ASC 830 ، ارزهای خارجی ، کلیه معاملات درآمدی باید با نرخی انجام شود که هنگام انجام معامله وجود داشته باشد. مقررات GAAP مستلزم این است که موارد موجود در ترازنامه مطابق با نرخ مبادله همانند تاریخ ترازنامه تبدیل شود در حالی که اقلام اظهارنامه درآمدی مطابق با میانگین نرخ وزنی مبادله تبدیل می شوند. بسیار مهم است که شما در تاریخ هایی که هر یک از معاملات فوق در آن رخ داده است ، دقت داشته باشید. اگرچه بیشتر ترجمه ارز در پایان سال مالی اتفاق می افتد ، در بعضی موارد نرخ ارز توسط تاریخ معامله تعیین می شود. صورت های بانکی و سوابق درآمدی به شما در تعیین نرخ های مناسب کمک می کند. سود و زیان را در ترجمه ارزها ثبت کنید. سود و زیان ناشی از معاملات ارزی است که با یک نرخ ثبت و ترجمه می شوند و سپس معاملات را در یک تاریخ بعد انجام می دهند و نرخ های متفاوتی در بخش سرمایه گذاری ترازنامه ثبت می شود. روشهای ترجمه ارز خارجی از آنجایی که نرخ ارز دائماً در حال نوسان است ، می تواند ضمن محاسبه ترجمه ارزهای خارجی ، مشکل ایجاد کند. به جای استفاده از نرخ ارز فعلی ، مشاغل ممکن است در یک دوره خاص یا یک تاریخ خاص به نرخ های مختلفی نگاه کنند. روش نرخ فعلی با استفاده از این روش ترجمه ، بیشتر موارد صورتهای مالی با نرخ ارز فعلی ترجمه می شود. دارایی ها و بدهی های مشاغل با نرخ ارز فعلی ترجمه می شوند. از آنجا که این می تواند منجر به نوسانات ناشی از تغییر نرخ ارز شود ، سود و ضرر ناشی از این ترجمه به جای حساب درآمد خالص تلفیقی در یک حساب ذخیره گزارش می شود. روش نرخ موقت http://tinyurl.com/y9jzpyrq https://rebrand.ly/gscpr1h https://bit.ly/3cRhFUC https://is.gd/WClDQs https://v.ht/lElS7 https://u.nu/gng2s https://clck.ru/NA7yK http://ulvis.net/PQSf https://cutt.ly/fyp4QKS https://shrtco.de/F2cyA منبع: https://bit.ly/2Yd4atY سایت ترجمه حسابداری