شیر فشارشکن Case ,لیست قیمت شیر فشارشکن Case ,قیمت شیر فشارشکن Case ,نمایندگیcase

به همین شکل که افت فشار را در میان شیرهای فشارشکن تقسیم می نماییم یا در سیستم، فشار شکن را بطور موازی آیتم استعمال قرار می دهیم. بسته شدن فشارشکن ها به طور موازی به همین شکل میباشد که به وسیله دو یا این که یک‌سری فشارشکن افت فشاری را که می خوا‌هیم تأمین می نماییم . کمتر فشار به وسیله دو شیر وقتی سفارش می شود که فشار اولیه 200psi یا بخش اعظم و نسبت کاهش فشار 1 به 4 می باشد به جهت نمونه کاهش فشار از 250 psi تا 50 psi. 2. در صورت کاهش فشار ورودی سیال از فشار تنظیمی نخستین ، پایلوت نسبت به شرایط اولیه بخش اعظم گشوده می شود و سبب گشوده شدن مجرای کلیدی شیر می شود و جریان بیشتری عبور می کند تا فشار خروجی ثابت بماند. جریانی که تا حد متعددی نوسان دارااست را از دو سطح کاهش فشار سریالی استفاده می نماییم که شیرها زیر تفاوت فشار متعددی واقع نمی شوند، پس تداوم و ماندگاری شیرها بخش اعظم می شود. فشارشکن ها یک عدد از قطعات جانبی دانش های شیر ترکیب هستند که به منظور کاهش فشار آب آیتم استفاده قرار می گیرند، در وضعیت معمولی از یک شیر ساده در هر دقیقه ۲۰ لیتر آب خارج می شود که اصلی نصب همین قطعه میزان آن به ۱۰ لیتر کاهش پیدا می نماید طرز فعالیت به همین صورت است که قطعات داخلی فشارشکن موجب کاهش فشار آب شده و نهایتا مقدار آب خروجی از شیر کمتر پیدا می نماید که همین امر موجب صرفه جویی در مصرف آب می شود همچنین یک صافی (توری) هم در ساختار همین قطعه به کار رفته است که از ورود مواد زائد خودداری می کند. این شیرها اساسی به کارگیری از قطعات جانبی نظیر اکچوایتور ، پوزیشنر و کنترلر می توانند افت فشار خیلی متعددی را مهیا کنند. اين شيرها اهمیت اعتنا به دسته کارکردشان برای به کارگیری در مواردی كه ضرورتی در كنترل بسيار دقيق بخار وجود ندارد و میزان گذر بخار نسبتاً كم و ثابت می باشد، ايده آل بوده و مهم عملكرد معمولی تر وهزينه کاهش قابل استعمال می باشد. ذرات ریز موجود در خط می تواند بر کارکرد معمول شیر جراحت بزند، بدین ترتیب بهتر هست جهت داشتن عمري طولانی خیس یک فیلتر ریز قبل از آن نصب شود. شایان ذکر است سیستم اطفا حریق از اجزای گوناگونی تشکیل شده و کارگزاری آن امری تخصصی هست فشار شکن جک هیدرولیک . از این فشارشکن ها برای وقتی که یکی از از آن ها از سیستم خارج و دیگری وارد شود و می خواهیم فاصله ای بینشان نیفتد یا مثلا به جهت هر طبقه در یک ساختمان یکسری طبقه یک مقدار افت فشار احتیاج داریم ، به جهت قرار دادن فشار شکن ها از سیستم موازی بهره می گیریم. در مواقعی که می بایست كنترل فشار دقیق باشد و يا مقدار متعددی گذر بخار مورد نياز است، به کارگیری مي شوند. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب وب سایت فشار شکن سوراخ هیدرولیک.