عوارض و خطرات لیپوساکشن چیست؟

لیپوساکشن کمر به سفت شدن پوست، کمتر بوفالو هامپ از پهلو و کمر کمک میکند. لیپوساکشن چانه، چربی مازاد را از ناحیهی چانه حذف میکند. برای نگهداری اثر لیپو چانه، پوست می بایست نسبتاً سفت و انعطافپذیر باشد. بااینحال اثربخشی لیپو زنخدان تا حد زیادی به موقعیت پوست بستگی دارد. میزان خطر این لیپوساکشن و لاغری به چه عواملی بستگی دارااست ؟ محافظت درست از محلهای برش جراحی میتواند خطر عفونت آن‌گاه از لیپوساکشن را به دست‌کم برساند. چنین دارویی ممکن می باشد در طی جراحی خطر تداخل مهم لیدوکائین را داشته باشد و در عاقبت عوارضی ایجاد کند. چربی تحت بغل نوعی چربی هست که از سینه جدا شده است و مشابه یک کیسهی کوچک در زیربغل به لحاظ میرسد. زنان نیز میتوانند لیپوساکشن سینه انجام دهند اما به این جراحی، ریز نمودن سینه میگویند. آیا شما نیز راهکارهای مختلفی را به جهت کوچک کردن شکم خویش امتحان کردهاید ولی نتوانستید نتیجهی دلخواه را بگیرید؟ حذف چربیهای شکم با لیپو شکم، مؤثرترین رویکرد برای ازبینبردن چربی شکم است ولی بایستی بهخاطر بسپارید که لیپو یک شیوه کمتر وزن در لحاظ گرفته نمیشود. برای صاف کردن و سفت نمودن شکم حتمی است جراحی ابدومینوپلاستی به همراه این جراحی انجام شود. به جهت بیمارانی که لیپوساکشن انجام می دهند، نگهداری وزن به دست آمده از لیپوساکشن و مستمر نمودن وزن تازه به عهده خودشان خواهد بود. دکتر معالج مقادیر مایع و چربی بیرون کشیده شده را تحلیل می‌نماید زیرا ممکن میباشد شما چربی و مایع باطن بدن را از دست بدهید که می بایست جایگزین شود. این مشکل شامل تجمع غیرطبیعی مایع لنفاوی در قسمتهای خاصی از تن (خصوصاً در بازوها و پاها) است. عمل ژنیکوماستی که به معنای لیپوساکشن قفسهی سینه مردان می باشد را در گن های لیپوساکشن بالا تحلیل کردیم. در صورتی که شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در گزینه لیپوساکشن زنجان لطفا از تارنما ما دیدن کنید.