ماجرای چاقو خوردن سلحشور سر صحنه «یوسف پیامبر (ع)»/ میمی سابو چگونه خلق شد؟

این که ضمیر مذکور را به یوسف برگردانیم، در نتیجه مضمون‌ چنین شود که: ابلیس یاد آفریدگار یوسف را از دل او پیروزی و لا جرم در نجات یافتن از زندان دست به دامن غیر آورد و به همین جهت معبود عقابش کرد و یکسری سال دیگر در زندان بماند، همچنان که بعضى از مفسّران گفتهاند و چه بسا به روایت هم نسبت دادهاند، احتمال ضعیفى هست که حساس نص قرآن مهربان مخالفت دارد؛ چون صرف نظر از ستایشى که پروردگار متعال در همین سوره از آنجناب نموده، تصریح کرده که او از مخلصین بوده و هم تصریح کرده که مخلصین کسانى هستند که ابلیس در ایشان نفوذ ندارد و اخلاص براى آفریدگار سبب ساز آن نمیشود که انسان به سببهاى دیگر متوسل نشود؛ چون این از نهایت سکو نادانى است که آدمى توقّع داشته باشد که بهطور کلى لوازم را لغو بداند و مقاصد خود را سوای منجر انجام دهد، بلکه تنها اخلاص منجر می شود که انسان به سببهاى دیگر دلبستگى و اعتماد نداشته Yousef Asadi wikipedia باشد. 11-برای دفع ایراد مردم مبادرت کنیم،هر تعدادی مردمان ناحیه و سرزمین ما نباشند. همین گوهر گران ارزش قسمت عزیز مصر گردید که برخی او را قطفیر نامیده اند و گفته اند: او در آغاز وزیر مرز و بوم مصر بود و منصب جانشینی و خزانه داری و فرماندهی لشکر فرمان روا را به عهده داشته است، آن گاه از این که یوسف را خریداری کرد، به خانه آورد و چون آثار نجابت و تبارک زادگی را در چهره اش دید به همسر و بانوی منزل اش توصیه کرد و گفت : «مقام و مقام همین غلام را گرامی دار و به دیده بردگان به او نگاه نکن چرا که امیدواریم به جهت ما سودمند باشد و یا این که او را به عنوان فرزند به جهت خود انتخاب کنیم» (۳۹۸). احتمال دارد به جهت خودداری از همین امر می باشد که در دعای کمیل می خوانیم:«اللّهم اغفر لی الذنوب الّتی تَهتک العِصَم»خداوندا! 6-پاکی،لازمه ی نبوّت است. 11-سوء به کار گیری از قدرت،حربه ی طاغوتیان است. 8-جداسازی محفظه به خاطر مصون ماندن افراد از گناه،کاری شایسته است. سرنوشت موضوع به رخ معمایی درآمده بود و مخالفان عزیز مصر هم از ماجرا به عنوان حربه ای برعلیه او استفاده می کردند. 13-هوای نفس به قدری نیرومند است که حتّی کلیدی رسوایی نیز به رویکرد خود ادامه می دهد. چه آن که یوسف اهمیت نگرش دقیقش هفت سال فراوانی و هفت سال قحطی آتی را میبیند. مصطفوی، 11/375) اما دیگرانی دارای توجه به آمدن واژه و کلمه «رؤیت برهان» در قرآن، امداد غیبی را قابل رؤیت ندانسته و بر آن گونه های کردهاند، مگر اینکه مراد مشاهدة قلبی یا استعارهای باشد. در کشورهای دیگری و به خصوص کشورهای عربی چنین تواناییهایی وجود ندارد. گناهانی که پرده حیا را پاره می کند برایم بیامرز.زیرا گناه در در آغاز انجامش برای انسان سنگین است،امّا این که پرده حیا برافتاد آسان می شود. گفت:این به عبارتی کسی می باشد که مرا درباره او ملامت می کردید.و البتّه من از او کام خواستم، البته او پاکی ورزید.واگر آنچه را به او امر می دهم انجام ندهد،حتماً زندانی خواهد شد و از خوارشدگان خواهد بود.