نام نویسی کمپانی در سرزمین همسایه

نام نویسی کمپانی در سرزمین همسایه
ما در نام نویسی LLC , دفترها نمایندگی و شعب در روسیه به شما یاری میکنیم .

در حالتی که نماینده یک ثبت شرکت و کمپانی آلمانی می‌باشید که قصد داراست تارنما تولیدی خویش را در بازار روسیه به دست آورد , پس نمی توانید سوای ثبت شعبه یا این که کمپانی تابعه برای انجام چنین فعالیتهایی مبادرت نمائید .

به این ترتیب , تحت عنوان جزو بسته سرویس ها “ ثبت کمپانی ” , ما به شما امداد حقوقی خاصی در ثبت موسسه ها روسی یا این که اعتبار دادن دفتر ها / شعبه های نمایندگی ارائه میدهیم .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>