فعالان در اعتراض مدیر عامل شرکت کارگیل — ‘بدترین شرکت در جهان’ — در ادینا خانه

Homeسیتی پیجفعالان در اعتراض مدیر عامل شرکت کارگیل — ‘بدترین شرکت در جهان’ — در ادینا خانه
آهنگ پیشواز همراه اول