فضانوردان در صورت نهایی پا SpaceX تست پرواز: coming home

Homeهیرلد تریبونفضانوردان در صورت نهایی پا SpaceX تست پرواز: coming home
آهنگ پیشواز همراه اول