کیگان قرمز را پیچ برای بستن در شمال, خروج از بلوک به PinKU

Homeسیتی پیجکیگان قرمز را پیچ برای بستن در شمال, خروج از بلوک به PinKU
آهنگ پیشواز همراه اول