محققان کشف ضبط شدن کره زمین در قطب جنوب بیش از 3 دهه گذشته

Homeهیرلد تریبونمحققان کشف ضبط شدن کره زمین در قطب جنوب بیش از 3 دهه گذشته
آهنگ پیشواز همراه اول