آموزش مجازی tagged posts

جدول برنامه درسی ۱۳ خرداد دانش‌آموزان

جدول برنامه درسی ۱۳ خرداد دانش‌آموزان

[ad_1]

​جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز سه‌شنبه ۱۳ خرداد از طریق شبکه‌‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش ایلنا، ​جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز سه‌شنبه ۱۳ خرداد از طریق شبکه‌‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس آموزش تربیت‌بدنی دوره متوسطه

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس زبان انگلیسی پایه ٩...

Read More