تیگو5 tagged posts

تیگو 5 مدیران خودرو ، شاسی بلندی جادار و مطمئن برای خانواده های ایرانی

[ad_1]

خودروهای خانوادگی همیشه طرفداران خود را دارند و به نوعی بیشتر خریداران خودرو در بخشی از زندگی خود که تشکیل خانواده می دهند قطعا به دنبال خودروهای خانوادگی هستند ، حال اگر این خودروها شاسی بلند باشند که دیگر بسیار ایده آل می شود با توجه به میل روز افزون به استفاده از خودروهای شاسی بلند در همه جای دنیا و بالطبع آن ایران

یکی از این خودروهای قابل عرضه و اعتماد در بازار ایران، تیگو5 مدیران خودرو است که حال در حدود 5 سال است که در بازار ایران حضور فعال و فروش موفقی را داشته است ، امکانات مناسب ایمنی – رفاهی ، بدنه مسحکم و جادار ، و قی...

Read More