دانلود کتاب جامع پزشکی tagged posts

خرید کتاب اورجینال پزشکی

مترجم بوتیقا ادامه داد: بعداً وقتی به صورت قراردادی خرید کتاب اورجینال پزشکی در دانشگاه اصفهان استخدام شدم ، به دنبال بورسیه تحصیلی برای تکمیل پایان نامه های خود بودم. هر وقت تست می زدم می گفتند من اولویت نیستم. من را دنبال کردند و هیچ کس دلیل آن را توضیح نداد. حتی آقای سروش خرید کتاب اورجینال پزشکی، رئیس وقت دانشگاه ، به عنوان استاد اجازه ورود به اتاق آنها را نداد و من اصلاً دلیل آن را نمی دانستم. در آن زمان من از رفتن به دانشگاه و تدریس غافل شدم. در آن زمان ، دانشجویان تعجب می کردند که چرا من رسماً به دانشگاه برنمی گردم ، و من نمی دانستم چرا. یکی از دانشجویان آن زمان که به شورای انقلاب فرهنگی دسترسی داشت ، پرونده من را دنبال می کرد و روزی به اتاق من آمد...

Read More