سیگار tagged posts

مصرف هرنخ سیگار ۱۱ دقیقه از عمرتان می‌کاهد

مصرف هرنخ سیگار ۱۱ دقیقه از عمرتان می‌کاهد

[ad_1]

در مطلب زیر دانستنی‌هایی درباره مصرف سیگار آورده ایم که خواندنی است، حتی اگر شنیده یا خوانده باشید.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، هر ساله به مناسبت‌های ملی و جهانی در باره مضرات سیگار کشیدن و این که چرا باید سیگار کشیدن را کنار بگذاریم صحبت می‌شود، اما باز هم آمار‌ها افزایش مصرف سیگار و افزایش مرگ و میر ناشی از مصرف آن را نشان می‌دهد. با توجه با این که در شرایط اپیدمی کرونا قرار داریم خوب است بدانید بیماری در افراد سیگاری ۸ روز دیرتر از افراد غیرسیگاری بهبود می‌یابد. به هرحال بخشی از این موضوع به خود افراد یعنی من وشما برمی گردد تا تصمیم بگیریم دیگرسیگار نکشیم و حتی درمعرض دود آن هم قرارنگیریم...

Read More