صنعت برق tagged posts

مهلت کرونایی پرداخت قبوض تمام شد

مهلت کرونایی پرداخت قبوض تمام شد

[ad_1]

مشترکین باید به موعد پرداخت درج شده در صورتحساب توجه کنند و نسبت به تسویه اقدام کنند، قطعا در صورت عدم پرداخت، اخطار دریافت می‌کنند و چنانچه رعایت نشود قطع برق را بدنبال خواهد داشت.

سخنگوی صنعت برق در گفت‌وگو با ایلنا، درباره پرداخت قبوض مشترکین برق اظهار داشت: در خواست ما از مشترکینی که تاکنون امکان پرداخت برایشان فراهم نشده بود این است که در اولین فرصت نسبت به پرداخت اقدام کنند.

مصطفی رجبی‌مشهدی افزود: مشترکین باید به موعد پرداخت درج شده در صورت‌حساب توجه کنند و نسبت به تسو...

Read More