طالبان tagged posts

دولت افغانستان تعدادی دیگر از زندانیان طالبان را آزاد کرد

دولت افغانستان تعدادی دیگر از زندانیان طالبان را آزاد کرد

[ad_1]

دولت افغانستان از آزادی ۳۰ نفر از زندانیان طالبان براساس دستور «محمد اشرف غنی»، رئیس جمهور این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آواپرس، مقامات دولت افغانستان روز یکشنبه از آزادی ۳۰ زندانی طالبان براساس دستور «محمد اشرف غنی»، رئیس جمهور این کشور خبر دادند.

گفته شده این زندانیان طالبان به طور عمده از زندان استان‌های غور، خوست، ننگرهار، بدخشان و بامیان بوده‌اند.

از مجموع پنج هزار زندانی طالبان که دولت افغانستان قرار است آزاد کند، حدود دو هزار نفر تا کنون آزاد شده‌اند...

Read More