کارگر نفتی tagged posts

«عمران » و مسوولیت نفت

[ad_1]

میدان اصلی سوسنگرد، خروجی حمیدیه به سمت چزابه، پر از جوانانی است که چشم به راه کاری هستند برای تمشیت همان روزشان که غالبا ناامید و دست خالی به خانه برمی‌گردند.

عصرایران- خودکشی کارگر نفتی میدان یادآوران در ظاهر به شرکت نفت ربطی ندارد. چرا که میدان نفتی بر اساس قرارداد بای بک متعلق به شرکت ساینوپک چین بوده که بهره‌بردار میدان است و آن شرکت هم با پیمانکار دست دوم، قرارداد تامین نیروی انسانی بسته و مرحوم عمران روشنی کارگر آن شرکت بوده است...

Read More