90 دقیقه گفت و گو tagged posts

90 دقیقه گفت‌وگو/ کدام برنامه‌های صداوسیما را نگاه می‌کنید؟

90 دقیقه گفت‌وگو/ کدام برنامه‌های صداوسیما را نگاه می‌کنید؟

[ad_1]

در 90 دقیقه گفت‌وگوی امروز می‌خواهیم در مورد برنامه‌های صداوسیما با هم گفت‌وگو کنیم.زمان این گفت‌وگو 90 دقیقه است. از ساعت 11:00 تا 12:30، نظرات ثبت شده بعد از این ساعت منتشر نخواهد شد.

عصرایران- برخی معتقد هستند که صداوسیما مخاطبان خود را از دست داده است و دیگر نمی‌توانند مردم را مثل گذشته پای قاب تلویزیون و جعبه رادیو نگه دارند.

خود صداوسیما و برخی کارشناسان بر این باور هستند که این سازمان همچنان پرطرفدارتین رسانه ایران است. 

می‌خواهیم در 9...

Read More